Hoppa till innehåll

Två miljoner euro för utveckling av barns och ungas digitala färdigheter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 15.17 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 15.45
Pressmeddelande
Lapset opettelevat tietokoneen käyttöä

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat två miljoner euro för att utveckla de digitala färdigheterna hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för att utveckla god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter. Understödet gäller åren 2021-2022.

Statsunderstöd beviljades till 22 anordnare av småbarnspedagogik. Summan uppgick till totalt en miljon euro. Till 24 anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades sammanlagt 999 955 euro.

Understöden för småbarnspedagogik är avsedda för projekt som främjar mediekompetens och informations- och kommunikationstekniska färdigheter samt programmeringskunskaper på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. Utgångspunkten har varit att projekten ska utveckla alla tre delområden (mediekompetens och ikt-färdigheter samt programmeringskunskaper).

I understöden för förskoleundervisning och grundläggande utbildning prioriterades projekt som främjar integrering av innehåll som gäller mediekompetens, informations- och kommunikationstekniska färdigheter och programmeringskunskaper i undervisningen i undervisningsgrupperna.  Utgångspunkten för projekten är att utveckla alla tre delområden. 

-Starka digitala färdigheter är numera en förutsättning för att man ska klara sig i livet och arbetslivet och man måste erbjuda alla lika möjligheter att lära sig dem. Det finns ännu utvecklingsbehov i fråga om kunnandet om och undervisningen i digitala färdigheter och kritisk läskunnighet för barn och unga, och detta understöd bidrar till att korrigera situationen, säger undervisningsminister Jussi Saramo. 

Understödet för småbarnspedagogik har beviljats till kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Understödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har beviljats till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Statsunderstödet kan användas till lönekostnader för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt till mindre och nödvändiga anskaffningar av utrustning eller material. 

Beviljade understöd:

småbarnspedagogik 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning 

Mer information:

Småbarnspedagogik

  • Specialsakkunnig Liisi Hakalisto, tfn  02953 30024
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 02953 30216

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

  • Utvecklingschef Tero Huttunen, tfn 02953 30219
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 02953 30216