Hoppa till innehåll

Träningsstipendier för idrottare 2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen idrottare skattefria träningsstipendier inom ramen för statsbudgeten. Vid beviljandet av stipendium beaktas i första hand idrottarens utveckling avseende resultat och framgång i förhållande till den internationella nivån och utvecklingen inom grenen, liksom även hur idrottaren klarat sig i internationella stortävlingar.

Stipendium beviljas dock inte idrottare vars skattepliktiga inkomster i den senast fastställda beskattningen överskrider 80 000 euro.

Stipendier kan beviljas om riksdagen anvisar anslag för ändamålet. Statens träningsstipendium uppgår till 20 000, 10 000 eller 6 000 euro per år.

Ansökningstiden för idrottare i sommargrenar börjar 11.10.2021 och går ut 15.11.2021 klockan 16.15.
Ansökningstiden för idrottare i vintergrenar (snö- och isgrenar) börjar 1.3.2022 och går ut 6.4.2022 klockan 16.15.

Ett träningsstipendium som med stöd av 14 § i idrottslagen (390/2015) betalas med statliga medel till elitidrottare som undervisningsministeriet utser är skattefritt med stöd av 82 § 1 mom. 4 punkten (1170/1998) i inkomstskattelagen (1535/1992).

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Inkomstskattelagen (1535/1992)

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör
tfn 0295 330 103
[email protected]

Tiia Liuskanto, administrativ medarbetare 
tfn 0295 330 320
[email protected]