Hyppää sisältöön

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat 2024

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtion talousarviosta urheilijoille verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa ylittävät 80 000 euroa, tai joiden taloudellinen asema on muulla tavoin riittävän turvattu.

Apurahoja voidaan myöntää edellytyksellä, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 20 000, 10 000 tai 6 000 euroa vuodessa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 12.10.2023 ja päättyy 16.11.2023 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 7.3.2024 ja päättyy 11.4.2024 kello 16.15


Liikuntalain (390/2015) 14 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (1170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Tuloverolaki (1535/1992)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola
puh. 0295 330 103
[email protected]

Hallinnollinen avustaja Tiia Liuskanto
puh. 0295 330 320
sähköposti: [email protected]