Hoppa till innehåll

Tilläggsstöd till yrkeshögskolan Diakonia för utveckling av verksamheten i Östra Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 14.38 | Publicerad på svenska 30.11.2021 kl. 12.54
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat 500 000 euro till yrkeshögskolan Diakonias strategiska utveckling. Tilläggsstödet till yrkeshögskolan riktas till att utveckla högskolans nya verksamhetsmodell samt till att stärka det regionala genomslaget och servicestrukturen i Östra Finland.

Stödet gör det möjligt att utveckla verksamheten vid campuset i Pieksämäki i enlighet med den nya verksamhetsmodellen. Målet med detta utvecklingsarbete är att yrkeshögskolan ska ha en mer effektfull FUI- och utbildningsverksamhet i regionen. Den nya modellen stärker också Diaks riksomfattande roll som flerkampushögskola.

Mer information: Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309

Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning