Hoppa till innehåll

Tiina Merisalo ny generaldirektör för Museiverket

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 13.16
Pressmeddelande
Tiina Merisalo.
Bild: Marja Väänänen

Statsrådet har utnämnt museichef, filosofie magister Tiina Merisalo till tjänsten som generaldirektör för Museiverket. Hennes mandatperiod är 1.4.2020–31.3.2025.

Merisalo blev filosofie magister 1991. Därtill har hon avlagt en EMBA-examen år 2015. Merisalo har varit chef för Helsingfors stadsmuseum sedan 2003 och dessförinnan bland annat vikarierande kulturdirektör, enhetschef vid stadsmuseet, forskare och byggnadsforskare samt intendent vid Esbo stadsmuseum.

Museiverket har till uppgift att bl.a. sörja för att den kulturhistoriska nationalegendomen utökas, vårdas och ställs ut, vara sakkunnigmyndighet med ansvar för skyddet av kulturarvet och kulturmiljön, svara för vården och tillsynen i fråga om fornlämningar, byggnadskulturen och kulturmiljön samt sörja för forskning i kulturarvet och för dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av information om kulturarvet.

Inom den utsatta tiden sökte 13 personer tjänsten.

Mer information: Riitta Kaivosoja (UKM), tfn 02953 30129

Museiverkets webbsidor