Hoppa till innehåll

Studerande på andra stadiet anser att studiehandledningen i stort sett fungerar bra

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2023 10.43 | Publicerad på svenska 16.1.2023 kl. 11.59
Pressmeddelande

Fountain Park och Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utrett läropliktiga gymnasie- och yrkesstuderandes åsikter om studiehandledningens mängd och tillräcklighet. Handledningen upplevs i huvudsak vara tillräcklig och fungera bra. Fountain Park utredde dessutom hur smidigt studerande på andra stadiet anser att deras studier fungerar.

Enligt Fountain Parks utredning har över 70 procent av respondenterna upplevt att mängden handledning är tillräcklig redan i grundskolan och i början av andra stadiet. Under den grundläggande utbildningen skulle man behöva mer konkret information om hur studierna i praktiken går till vid gymnasier och yrkesläroanstalter – bl.a. hur andra stadiet skiljer sig från den grundläggande utbildningen, vilka alternativ det finns för att avlägga studierna och hur den studerandes vardag ser ut.

När man går vidare från den grundläggande utbildningen skulle det också vara viktigt att få så omfattande information som möjligt om olika yrken och utbildningsalternativ – jämlikt i fråga om både gymnasier och yrkesläroanstalter, även utanför den egna orten.

De viktigaste faktorerna som har påverkat valet av läroanstalt och bransch vid ansökan till studier på andra stadiet har varit närheten till läroanstalten, kompisarnas val och det personliga intresset. Var tredje studerande uppgav att avgiftsfriheten inverkade på deras ansökan till andra stadiet. 

Resultaten av Pedagogiska forskningsinstitutets utredning om studiehandledning är liknande. De studerande var i stort sett nöjda med tillgången till handledning. 89 procent av gymnasiestuderandena och 70 procent av yrkesläroanstalternas studerande var delvis eller helt av samma åsikt i fråga om att de vid behov hade fått personlig handledning av studiehandledaren. 

Enligt studerandenas erfarenheter var handledningsutbudet i hög grad inriktat på traditionell personlig handledning. Tillgången till studiehandledningen kan förbättras genom att kombinera personliga samtal, grupphandledning och studiehelheter inom handledning. Teknikens möjligheter borde utnyttjas ännu mer systematiskt.

Studerande vid yrkesläroanstalter önskade mer information om de handledningstjänster som redan finns, t.ex. hur, var och när handledningen är tillgänglig. Därtill önskade de flera studiehandledare för att förbättra tillgången till handledning. 

Gymnasiestuderandena vill ha mer personliga samtalstider med studiehandledare och grupphandledare, flera gemensamma lektioner i studiehandledning och, i likhet med yrkesstuderandena, flera studiehandledare för att förbättra tillgången till handledning.

Smidigheten i studierna och den allmänna känslan 

Fountain Park utredde också smidigheten i studierna och studerandenas allmänna känsla. Studerande på andra stadiet anser att har de bra tillgång till de läromedel och redskap som de behöver. För närvarande är 80 procent av läromedlen vid läroanstalter på andra stadiet elektroniska. Samtidigt hänger de största utmaningarna i fråga om läromedel och redskap samman med just användningen av elektroniska material. Över hälften av respondenterna använder den egna datorn som man får vid läroanstalten.

De viktigaste faktorerna som bidrar till att man stannar kvar i studierna och fortsätter studera är att man har tydliga planer för framtiden, att man har kompisar, att man får god undervisning och lär sig bra och att skoldagen har en vettig struktur.

Den allmänna känslan bland studerande på andra stadiet är splittrad. Studerande som utan större problem klarar sig i sina studier har den mest positiva känslan. Vitsorden är ganska bra och det är lätt att studera. Det är trevligt och trivsamt i skolan och stämningen är bra. Lärarna är uppmuntrande och kunniga.

En negativ allmän känsla skapar i sin tur till ångest och stress i studierna – i synnerhet under provveckorna. Det är jobbigt och tungt att studera: det finns mycket att göra och takten är hög. Man blir orolig om studierna inte framskrider eller man inte klarar sig i studierna så bra som man hade önskat. Valet av bransch och den egna framtiden gör en också betänksam.

- Forskningsresultaten ger oss beslutsfattare viktig information om hur de studerande ser på den utvidgade läroplikten. Resultaten visar att vår utbildningspolitik under denna regeringsperiod har varit framgångsrik. Det återstår dock ännu mycket arbete, eftersom alla studerande har rätt att studera i fred, få den handledning de behöver och må bra, sammanfattar undervisningsminister Li Andersson.
- - - 

Fountain Parks enkät besvarades av över 19 000 unga: 13 180 personer inom gymnasieutbildningen och 5 462 personer inom yrkesutbildningen. Över 11 000 respondenter var första årets studerande. Enkäten planerades i samarbete med studerandeorganisationerna.

Pedagogiska forskningsinstitutets enkät besvarades av över 6 500 studerande, av vilka 5 000 studerade i gymnasiet och drygt 1 500 vid yrkesläroanstalter. Enkäten besvarades därtill av 383 studiehandledare, PUK-handledare och lärare.

Mer information:

  • Tiina Silander, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30188
  • Fountain Park: Anu Valtari, tfn 050 550 3150
  • Pedagogiska forskningsinstitutet: Jaana Kettunen, forskningsprofessor, tfn 040 805 4255

 

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning