Hoppa till innehåll

Stöd till anläggningsprojekt för allmänbildande utbildning 2012-2015

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2011 14.08
Pressmeddelande -

Undervisnings- och kulturministeriet har bekräftat finansieringsplanen för anläggningsprojekt för allmänbildande utbildning 2012-2015, förutsatt att riksdagen godkänner beviljanderätt på 8 miljoner euro i budgeten 2012.

Statsanslaget för grundskolors och gymnasiers anläggningsprojekt 2012-2015 är 25 miljoner euro. 22 projekt får understöd. I finansieringsplanen ingår en klausul om små kostnadsberäkningar och granskning av statsunderstöd.


Finansieringsplanen baserar sig på statsbudgeten 2012, finansutskottets betänkande 12.12.2011 samt statsrådets rambeslut 5.10.2011. Finansiernigsplanen har gjorts på basis av närings-, trafik- och miljöcentralernas beredning och landskapsförbundens prioriteringsordning samt finansieringsplanen 2011-2014. Vid beredningen har man tagit den regionala jämlikheten i beaktande.

- - -

Anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

Ytterligare information: byggnadsrådet Ritva Kivi, tfn (09) 160 77095