Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens

Avustus

Statsunderstöd kan beviljas i form av specialunderstöd för riksomfattande projekt som syftar till att främja företagarkompetensen, de ekonomiska färdigheterna och arbetslivsfärdigheterna hos unga människor under 29 år.

Projekt kan genomföras på olika sätt. Statsunderstöd kan beviljas för:
-    projekt där man utbildar unga i företagande, hantering av privatekonomin samt arbetslivsfärdigheter, antingen i samarbete med utbildningssystemet eller som ett led i lärandet utanför skolan,
-    informationsprojekt som behandlar ovannämnda teman och som uttryckligen riktar sig till ungdomar, eller för utbildning för dem som arbetar med unga och syftar till att säkerställa att de har den kunskap och kompetens som de behöver för att handleda de unga i frågor som gäller företagande, hantering av den egna ekonomin och arbetslivet,
-    projekt med hjälp av vilka man främjar stödjandet av sysselsättningsberedskapen för olika grupper av ungdomar. Syftet med projekten är att göra det lättare för unga att få arbete till exempel genom mentorskap och arbetsgivarsamarbete. I projekten beaktas unga som befinner sig i en speciellt utmanande situation med tanke på sysselsättning,
-    projekt som stöder de ungas egen sysselsättning inom företagande.

Vid bedömningen av understödet prioriteras särskilt projekt som riktar sig till sådana specialgrupper bland unga som är i exceptionellt svag ställning i fråga om de ovan nämnda färdigheterna. Sådana grupper är bland annat invandrarungdomar och partiellt arbetsföra ungdomar.

Statsunderstöd kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser.

Ansökningstiden börjar den 21 augusti 2023 och slutar den 25 september 2023 kl. 16.15.

Eurobelopp som kan sökas: Undervisnings- och kulturministeriet kan sammanlagt använda högst 550 000 euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2023.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).
 

Unga

Ytterligare information

Överinspektör Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod