Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen

Avustus

Valtionavustusta voidaan myöntää erityisavustuksena valtakunnallisille hankkeille, joiden tavoitteena on edistää alle 29-vuotiaiden nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja.

Hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella. Valtionavustusta voidaan myöntää hankkeille:

-joissa koulutetaan nuoria yrittäjyyteen, henkilökohtaisen talouden hallintaan ja työelämätaitoihin liittyvissä asioissa, joko yhteistyössä koulutusjärjestelmän kanssa tai osana koulun ulkopuolista oppimista;
-tiedotushankkeille, jotka käsittelevät edellä mainittuja teemoja ja jotka on suunnattu nimenomaisesti nuorille; tai nuorten parissa työskentelevien koulutukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot nuorten valmentamiseen yrittäjyydessä, talouden hallinnassa ja työelämäasioissa;
-joiden avulla edistetään nuorten eri ryhmien työllistymisvalmiuksien tukemista. Hankkeiden tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työhön esimerkiksi mentoroinnin ja työnantajayhteistyön kautta. Hankkeissa huomioidaan työllistymisen kannalta erityisen haastavassa tilanteessa olevat nuoret;
-joilla tuetaan nuorten omaa työllistymistä yrittäjyyteen. 

Avustuksen arvioinnissa erityispainoa annetaan niille hankkeille, jotka kohdistuvat nuorten sellaisiin erityisryhmiin, jotka ovat edellä esitettyjen taitojen suhteen poikkeuksellisen heikossa asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat mm. maahanmuuttajanuoret ja osatyökykyiset.

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Hakuaika alkaa 21.8.2023 ja päättyy 25.9.2023 klo 16:15.

Haettavissa oleva euromäärä: opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää tarkoitukseen yhteensä enintään 550.000 euroa. Päätökset pyritään tekemään lokakuussa 2023.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset.