Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för läsåret 2021–2022 för att jämna ut följderna av coronaviruset (COVID-19)

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av coronaviruset (COVID-19 inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det specialunderstöd som beviljas uppgår till sammanlagt högst 40 000 000 euro för småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet beviljas ur tilläggsanslag under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel, moment 29.10.30 i den III tilläggsbudgeten för 2021. Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

För småbarnspedagogiken  gäller utlysningen kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan. För förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen gäller den kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Övningsskolorna kan kontakta kommunen, och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan. Ansökningar från  enskilda småbarnspedagogikenheter eller skolor beaktas inte.

Ansökningstiden börjar den 3 juni 2021 och går ut den 6 augusti 2021 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i augusti 2021.

Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

  • Mervi Eskelinen, specialsakkunnig (särskilt småbarnspedagogik, 3.-24.6 och 25.7.-6.8.2021)
  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd tfn. 0295 330386 (särskilt småbarnspedagogik, 28.6.-16.7.2021) 
  • Mika Puukko, undervisningsråd , tfn. 0295 330032 (särskilt förskoleundervisning och grundläggande  utbildning, 3.-29.6.2021 och 2.-6.8.2021)
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn. 0295 330216 (3.6.-16.7.2021)
  • Emmi Tyllilä, administrativ assistent, tfn. 0295 330246 (19.7.-6.8.2021)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@minedu.fi

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod