Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för utveckling av öppen småbarnspedagogisk verksamhet 2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för utveckling av öppen småbarnspedagogisk verksamhet 2023. Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 2 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.30 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Utlysningen gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.

Ansökningstiden börjar den 30 september 2022 och går ut den 7 november 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att beslut ska fattas i november–december 2022.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn. 0295 330 386
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn. 0295 330 216

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd