Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för att främja reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd till anordnarna av småbarnspedagogik för genomförande av reformen av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik 2022–2023 Specialunderstödet uppgår sammanlagt till högst 35 miljoner euro under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Understödet kan användas för avlöning av personal inom småbarnspedagogiken, särskilt speciallärare och lärare, anskaffning av utbildning för att stödja den småbarnspedagogiska personalen (inkl. kostnader för vikarier samt resekostnader, dagtraktamente, kursmaterial och bespisning vid deltagande i kurser) och utveckling av sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete.

Ansökningstiden börjar 23.2.2022 och går ut 30.3.2022 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten fattas i april–maj 2022.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

•  Kirsi Alila, undervisningsråd, [email protected]
   tfn. 0295 330 365

• Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected]
  tfn. 0295 330 160 

Frågor om att lämna en ansökan riktas till

• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected] 
   tfn. 0295 330216 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]