Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023-2024. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 17 934 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. 

Haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Kunnat voivat sisällyttää yksityiset palveluntuottajat hakemukseensa. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.)

Hakuaika alkaa 3.2.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Rahoituslain 44 a §:n 2 momentin mukaan erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2023 avustusta myönnetään vielä poikkeuksellisesti aikaisempien vuosien tapaan yhdeksi vuodeksi.

Varhaiskasvatus

Lisätietoja

  • Mervi Eskelinen, opetusneuvos, puh. 0295 330 160
  • Aili Tervonen, projektisihteeri, puh. 0295 330 216

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.