Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för kommuner som är skyldiga att anordna sjukhusundervisning (Lag om grundläggande utbildning 4 a §) för anställning av sjukhuslärare för åren 2022–2023. Specialunderstödet som beviljas är sammanlagt högst 3,5 miljoner euro för åren 2022–2023 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel moment 29.10.20. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 4 a § kan även kommuner där det finns en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), anordna undervisning för elev som får specialiserad sjukvård. Denna ansökning gäller inte verksamheten i fråga.

Understödet kan användas för anställning av sjukhuslärare, så att det konsultativa arbetet i sjukhusundervisningen ökar.  

Ansökningstiden börjar den 26 april 2022 och går ut den 31 maj 2022 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta besluten under juni 2022.

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd, Erja Vitikka, tfn. 0295 330 058, [email protected]

Projektsekreterare, Aili Tervonen, tfn 0295 330216, [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

[email protected]