Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen under åren 2022–2023.

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för kommuner som är skyldiga att anordna sjukhusundervisning (Lag om grundläggande utbildning 4 a §) för anställning av sjukhuslärare för åren 2022–2023. Specialunderstödet som beviljas är sammanlagt högst 3,5 miljoner euro för åren 2022–2023 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel moment 29.10.20. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 4 a § kan även kommuner där det finns en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), anordna undervisning för elev som får specialiserad sjukvård. Denna ansökning gäller inte verksamheten i fråga.

Understödet kan användas för anställning av sjukhuslärare, så att det konsultativa arbetet i sjukhusundervisningen ökar.  

Ansökningstiden börjar den 26 april 2022 och går ut den 31 maj 2022 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta besluten under juni 2022.

Utbildning

Ytterligare information

• Undervisningsråd, Erja Vitikka, tfn. 0295 330 058, [email protected]

• Projektsekreterare, Aili Tervonen, tfn 0295 330216, [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

[email protected]