Hyppää sisältöön

Erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta sairaalaopetuksen järjestämiseen velvoitetuille sairaaloiden sijaintikunnille (perusopetuslaki 4 a §) sairaalaopettajien palkkaamiseen vuosille 2022-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023 opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Perusopetuslain 4 a §:n mukaan myös kunnat, joissa sijaitsee erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Tämä haku ei koske kyseistä toimintaa.

Avustusta voidaan käyttää sairaalaopettajien palkkaukseen niin, että konsultatiivinen työ sairaalaopetuksessa lisääntyy.

Hakuaika alkaa 26.4.2022 ja päättyy 31.5.2022 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään kesäkuun 2022 aikana.

Koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330 058, [email protected]

Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 0295 330216, [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

[email protected]