Hoppa till innehåll

Statens ungdomsråd och utvärderings- och understödskommissionen tillsattes

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2023 13.56
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt statens ungdomsråd samt utvärderings- och understödskommissionen för ungdomsarbete. Verksamhetsperioderna på fyra år inleds för bägge den 14 september 2023.

Statens ungdomsråd är ett sakkunnigorgan för ungdomsarbete och -politik. Rådet har bl.a. som uppgift att behandla ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för unga samt bedöma konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder för de unga och för tjänster och funktioner riktade till unga, ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken, producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden samt ge ministeriet utlåtanden om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Till ordförande för rådet utnämndes klasslärare Ida Leino och till viceordförande studerande Vilma Nyman och studerande Julia Ståhle.

Medlemmar är specialsakkunnig Mari Ahonen-Walker, trafiklärare Hannu Harmaala, Master in Transnational Law Iina Ilmarinen, FD Tomi Kiilakoski, studerande Eero Kivistö, socionom Timo Kontio, samhällspedagog Minna Lahtela, verksamhetsledare Anna Munsterhjelm, pastor Mikko Mäkelä, student Selinä Nera, student Nette Rimpioja, student Aleksi Sandroos, tradenom Tommi Terä, student Kimi Uosukainen och studerande Pinja Vuorinen.

Utvärderings- och understödskommissionen 

Utvärderings- och understödskommissionen ger årligen framställningar till ministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet samt ger utlåtanden till ministeriet om rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. På begäran av ministeriet utvärderar kommissionen också verksamheten i de organisationer som understöds.

Till ordförande för utvärderings- och understödskommissionen utnämndes riksdagsledamot Joakim Vigelius och till viceordförande student Niina Hämäläinen.

Medlemmar är student Alvar Euro, kommunikationschef Jirka Hakala, informatör Hanna Kivimäki, musikmagister Annika Lyytikäinen, medicine licentiat Mirva Matikka och medicine licentiat Nicolas Sjöberg.

Upplysningar: överdirektör Esko Ranto, UKM, tfn 02953 30115

På andra webbplatser

Statens ungdomsråd