Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av stödet för lärandet och inkluderingen inom småbarnspedagogik åren 2021–2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för anordnare av småbarnspedagogik för utvecklingsnätverksamheten för åren 2021–2022. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 4 750 000 euro. 

Understödet kan användas för att anställa en koordinator som styr och planerar utvecklingsverksamhet för stöd och inkluderingen. Understödet kan också riktas till en styrgrupps verksamhet, till vikarieringskostnader som orsakas av deltagande i utbildningar m.m. samt till eventuella rese- och dagpenningskostnader. Understödet kan inte användas för att anställa personal till småbarnspedagogik eller för att minska gruppstorlekarna. 

Ansökningstiden börjar den 15 mars 2021 och går ut den 23 april 2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten ska fattas under våren 2021.
 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

•  Kirsi Alila, undervisningsråd, [email protected]
   puh. 0295 330 365

• Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected]  
puh.  0295 330 160  

• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected] 
   puh. 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]