Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av stödet för lärandet och inkluderingen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen åren 2021–2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för utvecklingsnätverksamheten för åren 2021–2022. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas ur moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 17 000 000 euro. 

Understödet kan användas för att anställa en koordinator som styr och planerar utvecklingsverksamhet för stöd och inkluderingen. Understödet kan också riktas till en styrgrupps verksamhet, till vikarieringskostnader som orsakas av deltagande i utbildningar m.m. samt till eventuella rese- och dagpenningskostnader. Understödet kan inte användas för att anställa lärare, elevvårdspersonal eller biträden eller för att minska gruppstorlekarna. 

De projekt som fick finansiering hösten 2020 har möjlighet att fortsätta och vid behov utvidga sin verksamhet med den aktuella finansieringen. 

Statligt specialunderstöd för utveckling av stödet och inkluderingen inom småbarnspedagogiken kan sökas samtidigt.   

Ansökningstiden börjar den 15 mars 2021 och går ut den 23 april 2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten ska fattas under våren 2021.
 

Utbildning

Ytterligare information

Jussi Pihkala, undervisningsråd, [email protected]  
puh. 0295 330256

Erja Vitikka, undervisningsråd, [email protected]
puh. 0295 330058

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected] 
puh. 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar 

[email protected]