Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter och digital kompetens (utvecklingsprogrammet Nylitteracitet)

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för utveckling av god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter och digital kompetens för åren 2022–2023. Det specialunderstöd som beviljas uppgår till sammanlagt högst 5 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Ansökningstiden börjar 25.4.2022 och går ut 27.5.2022 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under juni 2022.

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Tero Huttunen, utvecklingschef, [email protected], tfn. 0295 330 219

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn. 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]