Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av elevhandledningen i den grundläggande utbildningen 2021–2022

Avustus

Som en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla utlyser undervisnings- och kulturministeriet statens specialunderstöd för regionala utvecklings- och samarbetsprojekt som stöder målen i utvecklingsprogrammet för studiehandledningen i den grundläggande utbildningen. 

Det statsunderstöd som beviljas uppgår till totalt högst 3 miljoner euro. Understödet beviljas från undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel moment 29.10.26. 

Ansökningstiden börjar den 23 november 2020 och går ut den 29 januari 2021 kl. 16.15. 

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

•    Minna Polvinen, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 262
•    Erja Vitikka, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 058
•    Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330 216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

[email protected] 

Ärendehanteringstjänsten för statsunderstöd och anvisningar