Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (utvecklingsprogrammet Nylitteracitet)

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för utveckling av digitala färdigheter och digital kompetens hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under åren 2022–2023. Det specialunderstöd som beviljas uppgår till sammanlagt högst 5 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel.

Ansökningstiden börjar 25.4.2022 och går ut 27.5.2022 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under juni 2022.

Utbildning

Ytterligare information

Tero Huttunen, utvecklingschef, [email protected], tfn. 0295 330 219 

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn. 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]