Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för pilotprojekt med engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen 2021–2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd för pilotprojekt för att utveckla en riksomfattande modell för engagerande arbete i skolgemenskapen. Anordnare av grundläggande utbildning kan ansöka om statliga specialunderstöd för pilotprojekt som genomförs 2021–2023.

Utlysningen gäller grundläggande utbildning. De utbildningsanordnare som deltar i pilotprojekten förutsätts delta i det riksomfattande utvecklingsarbetet för engagerande arbete i skolgemenskapen åren 2021–2023. 

Specialunderstödet uppgår till totalt högst 6,8 miljoner euro under åren 2021-2023 och beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Ansökningstiden börjar den 15 februari 2021 och går ut den 31 mars 2021 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under april 2021.
 

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Erja Vitikka
tfn. 0295 330058
[email protected] 

Utvecklingschef  Johanna Sergejeff
tfn. 0295 330411
[email protected]

Projektsekreterare Aili Tervonen
puh. 0295 330216
[email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]