Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen 2021 – 2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen i årskurs 7-9 inom den grundläggande utbildningen för åren 2021 –2022. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 4 900 000 euro.

Ansökningstiden börjar den 16 april 2021 och går ut den 21 maj 2021 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta besluten under juni 2021.
 

Utbildning

Ytterligare information

•  Heli Nederström, undervisningsråd, [email protected]
tfn 0295 330122

•  Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected], puh.
tfn 0295 330032

•  Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected] 
tfn 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen: 

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar 

[email protected]