Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024.

Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 48 210 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. Avustus myönnetään osin vuoden 2023 I lisätalousarvion lisämäärärahasta. Tämän osalta avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Hakukokonaisuus jakautuu kahteen osioon. Erityisavustuksesta 3,5 miljoonaa euroa suunnataan toimiin, joilla vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. 

Haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä ja yksityisiä yhteisöjä, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa. Yksittäisen koulun hakemuksia ei oteta huomioon. Harjoittelukoulut voivat olla yhteydessä kuntaan ja kunta voi sisällyttää sen alueella toimivan harjoittelukoulun hakemukseensa.

Hakuaika alkaa 3.2.2023 ja päättyy 28.2.2023 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on jaettu erityisavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Tarveperustainen rahoitus on vuoden 2023 alusta vakiinnutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Rahoituslain 44 a §:n 2 momentin mukaan erityisavustusta voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2023 avustusta myönnetään vielä poikkeuksellisesti aikaisempien vuosien tapaan yhdeksi vuodeksi.

Tämän avustuksen lisäksi jaettavana on vuoden 2023 I lisätalousarviossa päätetty lisämääräraha toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. 

Hakija hakee valtion erityisavustuksia erillisillä hakemuksilla asiointipalvelussa. Tarkemmat tiedot OKM:n asiointipalvelussa. 

Koulutus

Lisätietoja

•    Mika Puukko, opetusneuvos, puh. 0295 330 032

•    Erja Vitikka, opetusneuvos, puh. 0295 330 058

•    Aili Tervonen, projektisihteeri, puh. 0295 330 216

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa: 

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.