Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 28 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. 

Haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Kunnat voivat sisällyttää yksityiset palveluntuottajat hakemukseensa. 

Hakuaika alkaa 13.1.2022 ja päättyy 17.2.2022 klo 16.15.        

Päätökset pyritään tekemään alkuvuodesta 2022.

Varhaiskasvatus

Lisätietoja

Mervi Eskelinen, Erityisasiantuntija, [email protected], puh. 0295 330 160  

Aili Tervonen, Projektisihteeri, [email protected], puh. 0295 330 216

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu

[email protected]