Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustuksen tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten (paperittomat lapset) varhaiskasvatuksen järjestämiskuluihin.

Myönnettävä erityisavustus on vuoden 2022 toisen lisätalousarviopäätöksen mukaan yhteensä enintään 67 miljoonaa euroa opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10. 30., ellei lisätalousarvion käsittelyssä muuta päätetä.

Avustusta voivat hakea varhaiskasvatusta järjestävät kunnat. Kunta tai kuntayhtymä voi sisällyttää hakemukseensa yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille.

Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet ajalla 4.3.-31.12.2022 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.4.2023 mennessä.

Hakuaika alkaa 19.9.2022 ja päättyy 24.10.2022 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään marras-joulukuussa 2022.

Vuoden 2023 aikana syntyneet kulut aiotaan korvata myöhemmin erikseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin kirjattavan avustuksen nojalla (hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2022).

Varhaiskasvatus

Lisätietoja

• Opetusneuvos
   Tarja Kahiluoto 
   puh. 02953 30386
   [email protected] 

• Projektisihteeri
   Aili Tervonen
   puh. 0295 330216
   [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:
 
Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.