Hoppa till innehåll

Statens specialbidrag för att fortsätta projekt som minskar skolsegregeringen och stärker samarbetet mellan förvaltningsområden

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för att förlänga projekt som stärker samarbetet mellan förvaltningsområdena och stadsplaneringen i syfte att minska skolsegregationen fram till 2024–2025 samt för att komplettera redan pågående projekt under 2023. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Specialunderstöd kan sökas av de kommuner och samkommuner som inom programmet Utbildning för alla deltar i samarbetet mellan förvaltningsområdena och utvecklingen av stadsplaneringen i syfte att minska skolsegregationen och som beviljats statligt specialunderstöd för detta ändamål i november 2021. 

Statsunderstödet riktas särskilt till de kommuner och städer där ökad social och regional differentiering i samhället orsakar differentiering mellan grundskolor, dvs. skolsegregation, och där man inom ramen för den tidigare understödsutlysningen har inlett åtgärder för att förebygga skolsegregation. 

Ansökningstiden börjar den 9 februari 2023 och går ut den 30 mars 2023 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten ska fattas i april 2023.

Utbildning

Ytterligare information

  • Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 330 262
  • Aili Tervonen, projektsekreterare , tfn. 0295 330 216

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.