Hyppää sisältöön

Valtion erityisavustus koulusegregaation vähentämistä koskevien ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä vahvistavien hankkeiden jatkamiseksi

Avustus

Opetus-ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustukset koulusegregaation vähentämistä koskevien hallinnonalojen välisen yhteistyön ja kaupunkisuunnittelun hankkeiden jatkamiseen vuosille 2024-2025 sekä nykyisten hankkeiden täydentämiseen vuonna 2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 1 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20.

Erityisavustusta voivat hakea ne kunnat ja kuntayhtymät, jotka osallistuvat koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnittelun kehittämiseen Oikeus oppia –ohjelmassa ja joille on myönnetty tätä tarkoitusta varten valtion erityisavustus marraskuussa 2021.

Valtionavustus on suunnattu erityisesti niille kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen aiheuttaa peruskoulujen välistä eriytymistä eli koulusegregaatiota ja jotka ovat aiemman avustushaun puitteissa käynnistäneet toimenpiteitä koulusegregaation ehkäisemiseksi.

Hakuaika alkaa 9.2.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo.16.15.

Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa 2023.

Koulutus

Lisätietoja

  • Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies, puh. 0295 330 262
  • Aili Tervonen, projektisihteeri, puh. 0295 330 216

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tekninen tuki hakuprosessissa:

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.