Hoppa till innehåll

Start för Finlandsmodellen under hobbyveckan

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2020 7.31 | Publicerad på svenska 3.9.2020 kl. 13.23
Nyhet
Skeittaaja.

Finlandsmodellen för främjande av barns och ungas hobbyer inleds med en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. I år går den av stapeln 2-6.11. Hobbyveckan ger eleverna möjligheter att bekanta sig med olika hobbyer inom konst, kultur, idrott, ungdomsarbete och vetenskap. Liksom under föregående år får man dessutom gärna arrangera en egen hobbyvecka på skolan 7-11.9, med iakttagande av anvisningarna om coronasäkerhet.

Den riksomfattande hobbyveckan i november blir framför allt virtuell. Under den presenteras den hobbyverksamhet som redan finns i skolorna, och eleverna får berätta vilka hobbyer de helst önskar sig. På programmet står en hel del aktiviteter, presentationer av olika grenar och trailers. Dessutom presenteras Finlandsmodellen, som bygger på att tillfråga barn och unga om vilka hobbyer de helst önskar sig, och sedan förverkliga det, så att får de utöva en favorithobby i anslutning till skoldagen.

- Det är viktigt att varje barn och ungdom, oavsett familjebakgrund, får uppleva känslan av  framgång, glädje och samhörighet som en hobby för med sig. Nu går startskottet för den nya verksamhetsmodellen: vi bjuder på en hel del nya hobbyer i anslutning till skoldagen, och det enligt elevernas egna önskemål, säger minister Annika Saarikko.

I år arrangeras hobbyveckan för tredje gången. Idén till den kläcktes ursprungligen av eleverna själva. Hobbyveckan ger skolorna möjlighet att föra fram olika slags hobbyverksamhet som finns på lokal nivå.  Besluten om hur veckan genomförs och hur man deltar i den fattas på skolnivå.

Närmare information om hobbyveckan och utlysning av understöd för Finlandsmodellen publiceras i oktober.

Mer information:

Undervisnings- och kulturministeriet
Direktör Tiina Kivisaari, tfn 0295 330 178
Direktör Henni Axelin, tfn 0295 330 205

Skolornas hobbynätverk
Jaana Laurila, tfn 040 124 5666
Aleksi Valta, tfn 040 820 5425

Annika Saarikko Idrott Kultur Unga Utbildning