Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för stärkande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Avustus

Understödet är avsett för att stärka ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter.

Understöd kan sökas av kommuner och sådana sammanslutningar som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en kommun om bedrivande av ungdomsarbete inom kommunens område eller om genomförande av den verksamhet som får understöd.

Ansökningstiden börjar den 6 september 2022 och slutar den 11 oktober 2022 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst 7 000 000 euro, vilket anvisas ur den andra tilläggsbudgeten för 2022. Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Understödet söks från regionförvaltningsverken.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kaija Blom, överinspektör, tfn 0295 016 265, kaija.blom(a)avi.fi 
Kati Myyryläinen, överinspektör, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(a)avi.fi 
Liisa Sahi, överinspektör, tfn 0295 016 563, liisa.sahi(a)avi.fi


Landskapen Satakunta och Egentliga Finland Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085, elli-noora.rinne(a)avi.fi

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(a)avi.fi
Elsa Mantere, överinspektör, tfn 0295 018 813, elsa.mantere(a)avi.fi
Annika Palola, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 817, annika.palola(a)avi.fi (Svenskspråkiga ansökningar, Österbotten)

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(a)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionsförvaltningsverket i Norra Finland
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(a)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(a)avi.fi