Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt

Avustus

Understödet är avsett för idrottsutbildningscentren för att utveckla utbildningen inom fritt bildningsarbete samt för att anordna utbildning inom fritt bildningsarbete för målgrupper som är underrepresenterade inom utbildningen:

  • Kvalitetsunderstöd - för att utveckla kompetensen inom utbildningen, utvärderingen och responssystemet
  • Studiesedelsunderstöd - för att aktivera invandrare och långtidsarbetslösa till motion och idrott
  • Utvecklingsunderstöd - för att utveckla utbildningsformerna inom det fria bildningsarbetet

Understöd kan sökas av riksomfattande och regionala idrottsutbildningscenter. 

Ansökningstiden börjar den 26 april 2023.
Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 300 000 euro för understöden. Avsikten är att beslut om understöden fattas före utgången av juni 2022.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Idrottslagen (390/2015)

Ytterligare information

Specialsakkunnig Samuli Rasila
tfn 0295 330057 
[email protected]

För stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.