Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek

Avustus

Med understödet utvecklas kommunernas gemensamma e-bibliotek. Målet är att förbättra den lika tillgången till digitalt innehåll på riksnivå. 

Totalt kan 1 miljon euro användas för understödet. 

Ansökningstiden börjar den 3 oktober 2022 och slutar den 7 november 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att beslutet fattas i november/december. Sökanden underrättas skriftligen om beslutet.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturråd Leena Aaltonen, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod