Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek

Avustus

Med understödet utvecklas kommunernas gemensamma e-bibliotek. Målet är att förbättra den lika tillgången till digitalt innehåll på riksnivå. 

Totalt kan 1 miljon euro användas för understödet. 

Ansökningstiden börjar den 26 juni 2021 och slutar den 6 augusti 2021 kl. 16.15.

Avsikten är att beslutet fattas i augusti. Sökanden underrättas skriftligen om beslutet.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturråd Leena Aaltonen, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod