Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stärka vuxnas grundläggande färdigheter samt för språkutbildning för invandrare som passerat integrationstiden

Avustus

Specialunderstödet riktas till huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler för att ordna utbildningar som stärker vuxnas grundläggande färdigheter samt utbildningar i läs-och skrivfärdigheter eller svenska/finska språket riktade till invandrare som passerat integrationstiden.

Ansökningstiden börjar 11.1.2023 och slutar 15.2.2023 kl. 16:15.

Understödet kan täcka högst 90 % av projektets helhetskostnader.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 5  miljoner euro för understöden.
Avsikten är att besluten fattas före utgången av mars 2023.

Understödet beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). På understödet tillämpas följande lagastiftning: Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Annika Bussman, tfn 0295 330 407, [email protected], dock inte under tiden 24.1 – 7.2.2023

Sakkunnig Petra Heikkinen, tfn 0295 330 068, [email protected] under tiden 24.1 – 7.2.2023

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd