Hyppää sisältöön

Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen Medialukutaito Suomessa -linjausten mukaisesti. Linkki linjauksiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kaiken ikäisten kansalaisten ja erityisryhmien (esim. maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat tai syrjäytymisvaarassa olevat) mediakasvatusta ja kriittistä. Avustuksia voidaan osoittaa mm. alueellisten tai alakohtaisten mediakasvatussuunnitelmien kehittämiseen ja jalkauttamiseen, mediakasvatuksen arviointikäytäntöjen kehittämiseen, alueellisen verkostotyön kehittämiseen, mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen sekä asiaa koskevan tiedon jakamiseen.

Hakuaika alkaa 2.3.2021 ja päättyy 6.4.2021 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 250 000 euroa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) toimittaa hankehakemuksista lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksenteon tueksi.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, puh. 0295 330 222, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset