Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för anskaffning av bokbussar

Avustus

Understöd beviljas för anskaffning av bokbussar.

Understödet kan sökas av kommuner och kommunala bibliotek.

Med understödet förbättras tillgången till bibliotekstjänster och stärks olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kultur.

Ansökningstiden börjar den 1 juni 2020 och löper ut den 31 augusti 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan dela ut sammanlagt 1 000 000 euro i understöd. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2020.

Understöd kan beviljas till ett belopp av 125 000 euro per buss, dock så att understödet kan täcka högst 50% av det totala anskaffningspriset.

Understödet beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Ytterligare information

Leena Aaltonen, fö[email protected], tel: 02953 30344

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd