Hoppa till innehåll

Skolsegregationen minskas genom stadsplanering – 1,2 miljoner euro till stöd för kommunerna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 13.42 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 13.53
Pressmeddelande
Koululainen miettii ja pohtii

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 1,2 miljoner euro för stadsplanering och samarbete mellan förvaltningsområdena i syfte att minska differentieringen mellan grundskolorna, dvs. skolsegregationen. Statsunderstödet för 2021–2023 är avsett för kommuner och städer där den ökande sociala och regionala differentieringen i samhället ger upphov till skolsegregation.

Differentieringen inom städerna har ökat i Finland och jämlikheten i utbildningen har försvagats särskilt inom de stora städerna. Enligt undersökningar finns det till exempel i huvudstadsregionen stora skillnader i skolornas utgångspunkter. De lägsta inkomsterna, den lägsta utbildningsnivån, den lägsta sysselsättningen och en hög andel personer med främmande modersmål är starkt koncentrerade till samma områden. 

- Den sociala differentieringen påverkar i allt högre grad familjernas skolval. De ökande skillnaderna i kunnandet och särutvecklingen bland skolorna kan inte lösas enbart med utbildningspolitiska medel. Eftersom det är en mångfald av faktorer som ligger bakom skillnaderna i kunnandet krävs det mer omfattande lösningar och samarbete mellan olika förvaltningsområden, fastslår undervisningsminister Li Andersson

I flera kommuner finns redan strukturer för samarbete och informationsutbyte, forsknings- och utvecklingsprojekt samt kompetens och erfarenhetsbaserad kunskap i anslutning till detta. I en del kommuner är segregationsutvecklingen ett nyare fenomen, som det finns ett behov av att snabbt svara på. 

Statsunderstödet är en del av undervisnings- och kulturministeriets och miljöministeriets gemensamma projekt för att stärka samarbetet mellan staten och kommunerna och stärka kunskapsbasen i syfte att motarbeta differentieringen mellan skolorna och segregationsutvecklingen genom bättre stadsplanering. Projektet baserar sig på biträdande professor Venla Bernelius utredning som publicerades i februari 2021. 

Ett program som stöder samarbete och informationsutbyte kommer att inledas för de projekt som finansieras. Projektet har som mål att publicera ett informationspaket om åtgärder inom stadsplaneringen som stöder en minskning av skolsegregationen. Understödet är en del av programmet Utbildning för alla.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Undervisningsrådet Minna Polvinen, tfn 0295 330262
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330 216
Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning