Hoppa till innehåll

Kommunagenter för bildningsväsendet till fem kommuner

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 9.00
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fem kommuner totalt 568 000 euro för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter. Kommunagenterna kommer att finnas i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Helsingfors stad beviljades 148 000 euro, Åbo stad 108 000 euro, Uleåborgs och Kuopio stad 106 000 euro och Tammerfors stad 100 000 euro. Helsingfors stad kommer att svara för  det nationella samordnandet av de svenskspråkiga tjänsterna och Åbo står för samordnandet inom de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i sin region.

Kommunagenternas verksamhet styrs på nationell nivå så att man garanterar skapandet och förenhetligandet av den nya verksamhetsmodellen.

Kommunagenternas verksamhetsområde är större än ifrågavarande kommuner och tangerar bl.a. de regionala styrnings- och servicenätverken för krävande särskilt stöd (VIP-nätverken). VIP-nätverket tar modell av vårdreformen och bildas av fem samarbetsområden.

- Kommunagenternas uppgift är att stärka bildningsväsendets deltagande i uppbyggandet av samarbetet mellan kommuner och de kommande landskapen. Kommunagenterna stärker också det inbördes samarbetet mellan kommunerna i regionen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Det är viktigt att kommunernas bildningsväsende deltar i vård- och landskapsreformen. Man måste ha tillgång till tjänsterna där barn, unga och familjer finns. I det här arbetet är kommunagenterna en efterlängtad resurs, fortsätter Grahn-Laasonen.

Kommunagenterna kommer att fungera i samarbete med bildningsväsendets ledning i sin region samt med förändringsagenterna för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Inom programmet har varje landskap haft en egen Lape-förändringsagent som har haft som uppgift att delta i beredningen av vård- och landskapsreformen.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Programmets verkställande inom undervisnings- och kulturministeriet gäller stöd till barns och ungas välmående inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter. Institutet för hälsa och välfärd stöder verkställandet av programmet.

Upplysningar: Katja Bergbacka, projektchef, tfn 0295 330 267

På andra webbplatser

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning