Hoppa till innehåll

Bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna ska bli barn- och familjeorienterade

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2017 13.41
Pressmeddelande 86/2017

Fyra utredare kartlägger kontaktytorna mellan bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna samt modeller för nätverksbaserad ledning för att säkerställa att tjänsterna för barn och familjer fungerar på bästa möjliga sätt från ingången av 2019. Då överförs social- och hälsovårdstjänsterna på landskapets ansvar, men bildnings- och undervisningsväsendet samt ordnandet av småbarnspedagogik och utbildning blir kvar på kommunernas ansvar.

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har som utredare tillsatt Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen (ordförande för utredarna), Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen, direktören för verksamhetsområdet tjänster för familjer vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Matti Kaivosoja och Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Utredningsarbetet är en del av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

Barn- och familjetjänsterna måste utgå från kunderna

Kontaktytor är sådana funktioner och samlade uppgifter som hör till kommunens eller landskapets organiseringsansvar, men för vilka det krävs gemensamma mål och samarbete för att uppgifterna ska kunna fullgöras på ett invånar- och kundorienterat sätt.

Utredarna kartlägger de kontaktytor som uppstår i och med social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lägger fram förslag om med hurdan styrning och hurdant stöd man kan säkerställa att tjänsterna utgår från barnen, ungdomarna och familjerna. Målet är att säkerställa behovsenligt stöd i rätt tid för barns, ungas och familjers olika behov.

Utredarna sammanställer också information om olika fungerande modeller för nätverksbaserad och samordnande ledning inom tjänsterna för barn, unga och familjer.

Avsikten är att utredarna ska lämna en halvtidsrapport om sitt arbete före utgången av september 2017 och en slutrapport senast den 31 december 2017.

Bakgrundsgrupp ska stödja utredarnas arbete

En bakgrundsgrupp ska främja och stödja utredarnas arbete. I bakgrundsgruppen ingår ordföranden för styrgruppen för Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster Maria Kaisa Aula, arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson, undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee och direktören Terhi Päivärinta från Kommunförbundet.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster är ett av regeringens spetsprojekt, där tjänsterna för barn, unga och familjer reformeras för att bilda en helhet som bättre än i nuläget svarar mot kundernas behov.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 046, [email protected]
Katja Bergbacka, projektchef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 267, [email protected]

Annanstans på webben

Allmänbildande utbildning Juha Rehula LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Unga Utbildning Yrkesutbildning alueuudistus-arkisto sote-uudistus