Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för samnordisk bokbussverksamhet

Avustus

Understöd beviljas för samnordisk bokbussverksamhet.

Understöd kan sökas av kommuner / kommunala bibliotek som har en samnordisk bokbuss.

Understödets syfte är att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kultur.

Understödet är ett projektunderstöd.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023 och går ut den 12 december 2023 klockan 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 215 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i februari-mars 2024.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001) och Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Ytterligare information

Leena Aaltonen,  Kulturråd    
UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, ansvarsområdet flr konst och kulturarv 
tfn. 02953 30344, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.