Hoppa till innehåll

Samer begravs på nytt i augusti

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2022 10.33
Pressmeddelande
På 1700-talet var Vanhahautuumaasaari i Enare ett begravningsland för Pielpajärvi kyrka åtminstone fram till 1793, då en annan ny Hautuumaasaari invigdes. Foto: Eija OjanLatva, Samemuseet Siida.

Kvarlevorna av de avlidna samerna som grävts upp på begravningsplatser i Sápmi begravs på nytt i Enare och Utsjoki efter de samiska kyrkodagarna den 7–8 augusti. De avlidna jordfästes på sin tid, och vid de kommande förrättningarna används det kyrkliga formuläret för gravläggning. Sedan 2001 har de avlidna samerna förvarats vid Samemuseet Siida.

SSöndagen den 7 augusti 2022 gravläggs de avlidna samerna på begravningsplatsen på ön Vanha Hautuumaasaari i Enare och måndagen den 8 augusti 2022 i Mantojärvi i Utsjoki och på den ortodoxa begravningsplatsen i Nellim.

Program

Söndagen den 7 augusti 2022 klockan 15 ordnas en tillställning där man bland annat berättar om de avlidnas historia. Tillställningen hålls vid ett vindskydd (láávu) som används för samernas kyrkodagar i Enare. De avlidna begravs på nytt på ön Vanha Hautuumaasaari i Enare, dit det ordnas transport för begravningsföljet. Man kan följa med gravsättningen över nätet i vindskyddet.
Programmet fortsätter måndagen den 8 augusti 2022 klockan 10 i Utsjoki, där de avlidna begravs på nytt på den gamla begravningsplatsen i Mantojärvi. På kyrkoplanen ordnas diskussion med kaffeservering för begravningsföljet. 

Klockan 15 begravs skoltsamiska avlidna på den ortodoxa begravningsplatsen i Nellim. I föreningslokalen i Nellim ordnas diskussion med kaffeservering.

Alla tillställningarna sänds live över nätet. 

Gravsättningen är en händelse som berör samer i hela Finland och Norden. I Sápmi har motsvarande tillställningar tidigare ordnats 1995 på ön Vanha Hautuumaasaari i Enare, 1997 i Alta i Norge, 2011 i Neiden i Norge och 2019 i Lycksele i Sverige.

Kommitté ansvarar för arrangemangen

Samemuseet Siida har inrättat en kommitté för gravläggningen. Till kommittén hör företrädare för Sametinget (Leo Aikio, Anu Avaskari, Vuokko Hirvonen), skolternas byastämma (Hanna-Maaria Kiprianoff), evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Tuomo Huusko, Erva Niittyvuopio), delegationen för samearbete inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Veli-Pekka Lehtola), Lapplands ortodoxa församling (Jaakko Vainio), Helsingfors universitet (Hanna Snellman) undervisnings- och kulturministeriet (Henna Kiiskinen) och Samemuseet Siida (Minna Lehdota, Eija Ojanlatva). 

Bakgrund

1995 återlämnade anatomiavdelningen på institutionen för biomedicin vid Helsingfors universitet kvarlevorna av 95 avlidna samer som begravdes på ön Vanha Hautuumaasaari i Enare. Initiativet till begravningen togs då av kyrkorådet i Enare församling.

Anatomiavdelningen hade dock ännu kvar döda kroppar som inventerades av en kommitté som universitetet inrättade. Under åren 1998–1999 behandlade kommittén hanteringen av den omfattande samlingen av mänskliga skelettdelar som samlats in på 1800- och 1900-talen och principerna för användningen av samlingen i forskningssyfte. Gällande de avlidna samernas kvarlevor samarbetade kommittén med Sametinget.

I enlighet med kommitténs förslag överfördes de avlidna samerna från anatomavdelningens samling till Sápmi för förvaring vid Samemuseet Siida i Enare 2001. Samemuseet har förvarat kvarlevorna från 172 avlidna på behörigt sätt sedan dess. Enligt överenskommelse har inget tillstånd beviljats för undersökning av de avlidna under denna tid.

Mer information: Eija Ojanlatva, tf museichef, Samemuseet Siida, tfn 040 1676 145, [email protected]

Kultur Kyrkliga ärenden