Hoppa till innehåll

Sameområdets utbildningscentral publicerar utbildningsmaterial om immateriella rättigheter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 12.04
Nyhet

Sameområdets utbildningscentral publicerar utbildningsmaterial om immateriella rättigheter (IP-rättigheter) som hänför sig till det samiska kulturarvet. Sådana rättigheter gäller t.ex. upphovsrätt och varumärken.

Utbildningsmaterialet publiceras under våren digitalt på webbplatsen för Sameområdets utbildningscentral och i tryckt form på sex olika språk: skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, svenska, engelska och finska. 

Utbildningsmaterialet stöder utbildningen av både IP-experter och samiska konstnärer, framför allt unga upphovsmän, samt alla personer som är intresserade av traditionella näringar.

- Beaktandet av IP-rättigheter och medvetenheten om dem i fråga om den samiska kulturen har hittills fått blygsam uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Det utbildningsmaterial som nu publiceras är ett stort steg framåt för att kunna sprida medvetenheten, säger lektor och doktorand Pasi Jaakonaho från Sameområdets utbildningscentral.

- Utbildningsmaterialet främjar på ett betydande sätt särskilt den gränsöverskridande dialogen för att främja samernas rättigheter. Materialet publiceras vid det samiska toppmötet Sámi Summit i Bryssel, vilket ger efterlängtad uppmärksamhet till denna fråga, konstaterar regeringsrådet Anna Vuopala från undervisnings- och kulturministeriet.

ÖBA-projektet om immateriella rättigheter (IP) gällande urfolkens kultur i den nordliga regionen genomfördes 2022. Utbildningsmaterialet utarbetades av juris doktor, politices magister Tuomas Mattila som är expert på immateriella rättigheter samt av doktorand Pasi Jaakonaho som är lektor vid Sameområdets utbildningscentral.

Projektet genomfördes av Sameområdets utbildningscentral, och undervisnings- och kulturministeriet ansvarade för projektfinansieringen. I projektets styrgrupp ingick dessutom företrädare för Sametinget i Finland och Sámi Duodji ry.

Utbildningsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på sex olika språk. En del av språkversionerna blir klara under våren 2023.

Mer information: 

  • Pasi Jaakonaho, lektor, doktorand, Sameområdets utbildningscentral, [email protected] 
  • Anna Vuopala, regeringsråd, undervisnings- och kulturministeriet [email protected]