Hoppa till innehåll

Riitta Vanhatalo har utnämnts till direktör för Nationella audiovisuella institutet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 10.32
Pressmeddelande
Riitta Vanhatalo.
Riitta Vanhatalo. Foto: Henna Mitrunen.

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt filosofie doktor Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audiovisuella institutet för tiden 1.11.2022–31.10.2027.

Riitta Vanhatalo utexaminerades som filosofie doktor 2014. Hon har varit verksamhetsledare för Finlands Hembygdsförbund sedan september 2013. Hon har tidigare arbetat som genreproducent av kulturprogram, programchef, chef för landskapsradion, producent, redaktionssekreterare och redaktör vid Rundradion Ab.

Direktörens uppgift är att leda och utveckla verksamheten vid Nationella audiovisuella institutet och att svara för att verksamheten är resultatrik och målen nås. Tjänsten söktes av 20 personer.

Till institutets lagstadgade uppgifter hör att bevara filmer, televisionsprogram och radioprogram, främja den audiovisuella kulturen, övervaka tillhandahållandet och klassificeringen av bildprogram samt främja mediefostran. 

Tidigare direktör för institutet Matti Lukkarila gick i pension den 1 september 2022.

Mer information: Elina Anttila, regeringssekreterare, tfn 0295 330 184

På andra webbplatser

Nationella audiovisuella institutet