Hoppa till innehåll

Principen med procentkonst utvidgas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2016 16.06 | Publicerad på svenska 23.2.2016 kl. 16.30
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en sakkunniggrupp för att stöda en utvidgning av principen med procentkonst. Procentprincipen är en finansieringsmodell för konstanskaffningar och tillämpas så att en procent av kostnaderna för ett byggnadsprojekt investeras i konst. Att utvidga principen med procentkonst är en del av regeringens spetsprojekt för kompetens och utbildning. Målet med spetsprojektet är att förbättra tillgången till konst och kultur och att främja konstens hälsofrämjande verkningar.

Meningen med det treåriga spetsprojektet är att föra kulturen närmare varje finländare genom att främja konst i offentliga utrymmen och institutioner. Inom ramen för projektet strävar man efter att öka utbudet och användandet av olika konstområden och kulturtjänster inom social- och hälsovårdens vård- och kundarbete, till exempel i sjukhus, inom äldrevården och barnskyddet.

Meningen är att procentprincipen, som tidigare främst tillämpats på byggnadsprojekt, skall utvidgas så att konstanskaffningarna i högre grad även kan omfatta andra former av konst än den visuella. Av social- och hälsovårdens kostnader reserveras en del för konst- och kulturanskaffningar eller för att utveckla ett konst- och kulturnära vård- och kundarbete. Att delta i konst och kultur ökar enligt undersökningar människans välfärd, påskyndar tillfrisknandet och förebygger utslagning. På så sätt kan projektet på lång sikt minska social- och hälsovårdens kostnader.

Vid förverkligandet av spetsprojektet tillämpas en provkultur, dvs. att man söker nya verksamhetsmodeller genom att prova sig fram.

Man har reserverat en finansiering på två miljoner euro för treårsperioden 2016-2018. Med anslaget stöder man kommuner, samkommuner och andra aktörer i att utveckla god praxis och nya verksamhetsmodeller. Den första ansökningsrundan kör igång vid Centret för konstfrämjande i början av mars (ansökningstid 1.3.-15.4.2016). Spetsprojektets försöksdel skall enligt planerna starta 2017.

En sakkunniggrupp styr spetsprojektet för utvidgandet av procentprincipen och kommer med förslag om hur de nya verksamhetsmodellera med procentprincipen kan permanentas inom social- och hälsovården.

Ordförande för sakkunniggruppen är överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och kulturministeriet. Övriga medlemmar är konsultativ tjänsteman lsmo Suksi (social- och hälsovårdsministeriet), projketchef för försöksverksamheten Ira Alanko (statsrådets kansli), specialsakkunnig Ditte Winqwist (Finlands kommunförbund), specialsakkunnig Johanna Vuolasto (centret för konstfrämjande), ledande överläkare Kati Myllymäki (sjukvårdsdistriktet i Södra Savolax samkommun) och projektchef Päivimaria Seppänen (socialbranschens kompetenscenter i sydöstra Finland). Sekreterare för sakkunniggruppen är kulturrådet Mervi Tiensuu-Nylund och kulturrådet Petra Havu vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:
- kulturrådet Petra Havu, avdelningen för kultur- och konstpolitik, tfn 0295 3 30185
- kulturrådet Mervi Tiensuu-Nylund, avdelningen för kultur- och konstpolitik, tfn 0295 3 30312