Hyppää sisältöön

Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2016 16.06
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijaryhmän ohjaamaan prosenttitaiteen periaatteen laajentamista. Prosenttiperiaate tarkoittaa taidehankintojen rahoitusmallia, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Periaatteen laajentaminen kuuluu hallituksen Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin. Tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia.

Kolmivuotisella kärkihankkeella tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta. Hankkeella pyritään lisäämään eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä, esimerkiksi sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.

Aiemmin lähinnä rakennushankkeissa sovellettua prosenttiperiaatetta on tarkoitus laajentaa siten, että taidehankinnat koskisivat nykyistä laajemmin myös muita taiteen muotoja kuin visuaalista taidetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista varattaisiin osuus taide- ja kulttuuripalveluiden hankintaan tai taide- ja kulttuurilähtöisen hoito- ja asiakastyön kehittämiseen. Taide ja taiteen osallistava käyttö lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia, nopeuttaa toipumista ja ehkäisee syrjäytymistä. Siten se pitkällä tähtäimellä voi myös vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Kärkihankkeen toteutuksessa sovelletaan kokeilukulttuuria eli uusien toimintatapojen etsimistä ja testausta kokeilujen avulla.

Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016-2018. Määrärahalla tuetaan kuntia, kuntayhtymiä ja muita toimijoita hyvien käytäntöjen ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Ensimmäinen hakukierros käynnistyy Taiteen edistämiskeskuksessa maaliskuun alussa (hakuaika 1.3.-15.4.2016). Kärkihankkeen kokeiluosio on tarkoitus käynnistää vuonna 2017.

Asiantuntijatyöryhmä ohjaa prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta ja tekee ehdotuksen prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat neuvotteleva virkamies lsmo Suksi (sosiaali- ja terveysministeriö), kokeilutoiminnan projektipäällikkö Ira Alanko (valtioneuvoston kanslia), erityisasiantuntija Ditte Winqwist (Suomen Kuntaliitto), erityisasiantuntija Johanna Vuolasto (Taiteen edistämiskeskus), johtajaylilääkäri Kati Myllymäki (Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja projektipäällikkö Päivimaria Seppänen (Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus). Asiantuntijatyöryhmän sihteereinä toimivat kulttuuriasianneuvos Mervi Tiensuu-Nylund ja kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, p. 0295 3 30185
- kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, p. 0295 3 30312