Hoppa till innehåll

Projektunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avustus

Understödet ska stödja hobbyverksamhet som genomförs enligt Finlandsmodellen i samband med skoldagen.

Syftet är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, samarbete mellan skolan och hobbyaktörerna samt främjande av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt. Målgruppen är eleverna i årskurserna 1–9 inom den grundläggande utbildningen.

Ansökningstiden börjar den 22 januari 2024 och går ut den 23 februari 2024 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten senast den 30 april 2024.

Cirka 14 miljoner euro står till förfogande för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001) och ungdomslagen (1285/2016).

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga Utbildning

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Anni Kettunen, överinspektör, tfn. 0295016397, [email protected]
Marko Ojala, överinspektör, tfn. 0295 016 175, [email protected]
Mari Puhakka, överinspektör, tfn. 0295 016 560, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Östra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Lauriina Aninko-Takkunen, planerare, tfn. 0295 016 319, [email protected] 
Mervi Hotokka, överinspektör, tfn. 0295 016 594, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Kai-Matti Joona, överinspektör för idrottsväsendet, tfn. 0295 017 396, [email protected] 
Mari-Annika Hemmi, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn. 0295 017 068, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Elli-Noora Rinne, överinspektör, tfn. 0295 018 085, [email protected]
Tiina Kaijanen, inspektör för idrottsväsendet, tfn. 0295 018 303, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Simo Luukkainen, överinspektör, tfn. 0295 018 824, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Norra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur  
Ulla Silventoinen, överinspektör för idrottsväsendet, tfn. 0295 017 663, [email protected]
Tapio Taskinen, planerare, tfn. 0295 017 589, [email protected]