Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2024

Avustus

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som avses i ungdomslagen (1285/2016). Understödet kan sökas av en kommun eller flera kommuner gemensamt, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse som beviljats rätt till statsunderstöd för att ordna verkstadsverksamhet bland unga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. 

Syftet med understödet är att stärka ungas livskompetens och minska marginalisering bland unga och minska mängden unga som inte deltar i arbetslivet och i utbildning.

Understöd kan beviljas för stärkning av ungas sociala identitet, ordinarie verkstadsverksamhet eller utveckling av verkstadsverksamheten. Understöd kan också sökas för regionala samordningsuppgifter.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023 och går ut den 15 december 2023 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Understödet söks från regionförvaltningsverken. Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast den 31 mars 2024.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: ungdomslagen (1285/2016), statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar från regionförvaltningsverkens kontaktpersoner

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
Anu Mäkinen, tfn 0295 016 316, kati.myyrylainen(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Annika Palola, tfn 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Susanna Lammassaari, tfn  0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi     

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at) gov.fi