Hyppää sisältöön

Hankeavustukset nuorten työpajatoimintaan vuonna 2024

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö, joille on myönnetty valtionapukelpoisuus nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. 

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja ja vähentää nuorten syrjäytymistä ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös alueelliseen koordinaatiotehtävään.

Hakuaika alkaa 7.11.2023 ja päättyy 15.12.2023 klo 16.15.

Avustukset voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta. Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset 31.3.2024 mennessä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017), valtionavustuslaki (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Lisätietoja aluehallintovirastojen yhteyshenkilöiltä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat,
Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
Anu Mäkinen, puh. 0295 016 316, anu.makinen(at)avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, puh. 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Annika Palola, 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi