Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet år 2024

Avustus

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understöden söks från regionförvaltningsverken. 

Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 2.1 - 8.11.2024.

De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 2-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst ca. 2 800 000 euro för understöden. 

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Sök nu

Ansökningstid för 2024
2.1.2024 10:00 - 8.11.2024 16:15
Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi 
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax 
Re
gionförvaltningsverket i Östra Finland 
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi 
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi
Mervi Hotokka, tfn 0295 016 594, mervi.hotokka(at)avi.fi

Landskapet Lappland 
Regionförvaltningsverket i Lappland 
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi 

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085, elli-noora.rinne(at)avi.fi 

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten 
Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland 
Aliisa Paananen, tfn 0295 018 848, aliisa.paananen(at)avi.fi
Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825, paivi.laakkonen(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionsförvaltningsverket i Norra Finland 
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd