Hoppa till innehåll

Projektet Sua varten somessa tilldelades priset för ungdomsarbete

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2022 16.06
Pressmeddelande
Årets pris för ungdomsarbete går till projektet Sua varten somessa. Priset överräcktes av minister Antti Kurvinen. Foto: Ainomaija Mikola

Årets pris för ungdomsarbete går till projektet Sua varten somessa. Priset överräcktes av Antti Kurvinen, minister med ansvar för ungdomsfrågor, vid storevenemanget UNG2022 i Jyväskylä den 27 april.

- Med priset för ungdomsarbete vill jag i år belöna ett projekt där man bedriver ungdomsarbete i sociala medier och som syftar till att minska sexuella trakasserier, ofredande eller våld som riktas mot unga i sociala medier, säger Antti Kuvinen, minister med ansvar för ungdomsfrågor.

- Projektet visar vägen för aktörerna på ungdomsområdet när det gäller att stödja de ungas utveckling, identifiera deras egna rättigheter och öka deras säkerhet genom ungdomsarbete i den digitala miljön. Sua varten somessa är ett utmärkt exempel inte bara på en tjänst som möter ett aktuellt behov på ett sätt som passar unga, utan också på hur man kan agera som en initiativrik och sammanförande partner på ungdomsområdet, fortsätter Kurvinen.

Projektet Sua varten somessa

Inom projektet Sua varten somessa bedriver man ungdomsarbete i sociala medier med syftet att minska sexuella trakasserier, ofredande eller våld som riktas mot unga i sociala medier. Projektpersonalen möter unga på de populäraste plattformarna för sociala medier och erbjuder dem stöd och information med låg tröskel. Inom projektet tar man också fram informationsinnehåll om trakasserier i sociala medier. Målgruppen för projektet Sua varten somessa är unga i åldern 8–21 år.

Projektet är gemensamt för organisationerna Loisto Setlementti, Setlementti Puijola och Nicehearts, och det lanserades strax före coronapandemin i mars 2020. Redan under samma år hade man fört 1 640 samtal med unga samt utbildat 400 aktörer på ungdomsområdet och 300 unga personer i fenomenet sexuella trakasserier i sociala medier. År 2021 fördes över 2 800 längre privatsamtal och anmäldes 175 misstänkta sexualbrott mot minderåriga till centralkriminalpolisen och den lokala polisen. Efterfrågan på den samtalshjälp som projektet erbjuder är ständigt större än vad man kan svara på. Flickor i åldern 10–13 år har störst behov av stöd.

Sua varten somessa visar vägen för aktörerna på ungdomsområdet när det gäller att stödja de ungas utveckling, identifiera deras egna rättigheter och öka deras säkerhet med hjälp av ungdomsarbete i de ungas digitala uppväxtmiljö. Det innehåll som produceras av projektet är perfekt anpassat till målgruppen och fungerar i just de kanaler där det är lättast att nå personer under 18 år, i synnerhet på TikTok. Projektet ökar såväl ungdomarnas som ungdomsexperternas kunskaper om fenomenet grooming, om lagstiftningen i anknytning till det samt om olika sätt och verksamhetsmodeller för att ingripa i det. Samtidigt erbjuder projektet de aktörer som arbetar med unga en modell för att nå ut till unga i sociala medier och skapa en trygg plats för unga på nätet.

Projektet Sua varten somessa är ett utmärkt exempel inte bara på en tjänst som möter ett aktuellt behov på ett sätt som passar unga, utan också på hur man kan agera som en initiativrik och sammanförande partner på ungdomsområdet. Projektet har genomförts genom framgångsrikt samarbete mellan tre organisationer och det har involverat flera olika partner, till exempel aktörer inom polisen, influerare i sociala medier och barnskyddsorganisationer. Genom projektet har man dessutom utbildat experter och myndigheter som möter unga i sitt arbete. Unga personer har också själva fått delta i arbetet med att utveckla av tjänsten.

Projektet Sua varten somessa har på ett betydande sätt utvecklat verksamheten på ungdomsområdet genom att skapa något nytt, genom att exceptionellt framgångsrikt överföra ungdomsarbetets grundtanke om att möta och stödja unga till olika sociala medieplattformar samt genom att använda sin nya verksamhetsmodell för att snabbt kunna svara på både de ungas och samhällets aktuella behov.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat priset sedan 2002. Priset delas ut vartannat år till en organisation eller en verksamhet på ungdomsområdet och vartannat år till en person som på ett exceptionellt betydande sätt har utvecklat arbetet eller verksamheten på ungdomsområdet så att det får större genomslag än tidigare.

Ministern med ansvar för ungdomsfrågor Antti Kurvinen fattade beslut om priset efter att ha hört juryn. Till juryn hör förutom arbetsutskottet för ungdomsområdets takorganisation Allianssi även företrädare för Ungdomsforskningssällskapet, Kommunförbundet samt för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för ungdomsarbete och ungdomspolitik.

Mer information: Henni Axelin, direktör (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30205

Projektet Sua varten somessa (på finska)