Hoppa till innehåll

Projekt som främjar en motionsinriktad livsstil stöds med närmare en miljon euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2023 13.49 | Publicerad på svenska 4.4.2023 kl. 9.55
Nyhet

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 942 209 euro till riksomfattande utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Understöd beviljades 15 projekt. Av projekten som beviljats stöd är fyra fortsatta projekt och elva nya. Målet är att öka befolkningens motion och fysiska aktivet, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.

Med de riksomfattande utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds genomförandet av programhelheten I rörelse på riksnivå. Med understöden stöds utvecklingsprojekt som riktar sig till olika ålders- och befolkningsgrupper. Med hjälp av projekten ökas befolkningens motion i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägnandet av en motionsinriktad livsstil.

Syftet med understödet är bland annat att göra verksamhetskulturen mer motionsinriktad inom organisationer som är verksamma i olika skeden av livscykeln, att utveckla motionsaktiviteten för olika åldersgrupper och fritidsmotionen med låg tröskel, att främja möjligheterna att motionera på egen hand och i vardagen samt att främja den anpassade motionen. Jämställdhet och likabehandling är utgångspunkten för alla mål.

Projektet som beviljas stöd kan inriktas på enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik, skolan, äldre personer och specialgrupper eller alternativt kombinera olika ålders- och målgrupper tematiskt, såsom friluftsmotion eller familjemotion.

En viktig prioritering för idrottspolitiken är att främja jämlikhet. Minister Honkonen är glad över att det finns både vilja och kunskap att utveckla en allt mer jämlik och tillgänglig motion och idrott. Nästan hälften av de projekt som nu understöds fokuserar på detta tema – framsteg i fråga om en mer motionsinriktad livsstil eftersträvas både inom den anpassade motionen, bland invandrargrupper och kommunalt inom den lokala idrotten .   

Mer information om de understöd som beviljats finns på undervisnings- och kulturministeriets
webbplats

​​​​​​​
Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, [email protected], tfn 0295 3 30054